KÚPIL/KÚPILA SOM SIREGISTRAČNÝ FORMULÁRČÍSLO NÁJDETE NA ŠTÍTKU U BUBNE POD OZNAČENÍM SR. NO.


ČÍSLO NÁJDETE NA ŠTÍTKU U BUBNE POD OZNAČENÍM SR. NO.

ČÍSLO NÁJDETE NA ŠTÍTKU U BUBNE POD OZNAČENÍM SR. NO.


PROSÍM, DBAJTE NA TO, ABY STE ZADALI SPRÁVNE ČÍSLO ÚČTU. V PRÍPADE VRÁTENIA PLATBY STRÁCATE NÁROK NA CASHBACK.